Kiwanis Club Leuven schenkt fietsen aan Sherpa – Sporen vzw

Featured

Op zaterdag 2 maart 2024 schonken we 6 mountainbikes aan Sherpa Рverbindend leertraject van vzw Sporen.

Met de opbrengst van de 7e editie van de toertocht Kiwanis Leuven on Tour kocht onze club Leuven 6 mountainbikes aan voor Sherpa – Verbindend leertraject van vzw Sporen.
Sherpa biedt een verbindend leertraject aan voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die deels of volledig zijn afgehaakt op school. Met de fietsen kunnen ze vanuit hun thuisbasis, Herberg Stanske in Zuurbemde (Glabbeek) met de jongeren op uitstap.
Dankzij een extra inspanning van Atelier ZAAF konden we extra kwalitatief materiaal aanbieden, waar de jongeren lange tijd geniet van zullen hebben.