Kiwanis Club Leuven schenkt fietsen aan Sherpa – Sporen vzw

Featured

Op zaterdag 2 maart 2024 schonken we 6 mountainbikes aan Sherpa – verbindend leertraject van vzw Sporen.

Met de opbrengst van de 7e editie van de toertocht Kiwanis Leuven on Tour kocht onze club Leuven 6 mountainbikes aan voor Sherpa – Verbindend leertraject van vzw Sporen.
Sherpa biedt een verbindend leertraject aan voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die deels of volledig zijn afgehaakt op school. Met de fietsen kunnen ze vanuit hun thuisbasis, Herberg Stanske in Zuurbemde (Glabbeek) met de jongeren op uitstap.
Dankzij een extra inspanning van Atelier ZAAF konden we extra kwalitatief materiaal aanbieden, waar de jongeren lange tijd geniet van zullen hebben.

Peperkoekenhartenactie 2023 ten voordele van Auxilia vzw

Featured

Deze editie werden 758 peperkoeken harten door onze leden ingepakt en verstuurd ten voordele van Auxilia vzw!
De vrijwilligers van Auxilia bieden kinderen, jongeren en volwassenen individuele hulp bij het leren wanneer zij nergens anders terecht kunnen.
Met de opbrengst van deze actie werden leermiddelen aangeschaft en werd een ROB-spot gemaakt om nieuwe vrijwilligers te ronselen. Auxilia regio Leuven heeft zo al een vijftigtal nieuwe vrijwilligers kunnen aantrekken.

Zoektocht K-dolls expo Leuven

Featured

Tijdens de kerstvakantie organiseren we een wandelzoektocht die je langs de kleine en grote K-dolls in Leuven centrum leidt.
Vanaf maandag 26 december 2022 kan je een deelnameformulier ophalen in hotel The Fourth op de Grote Markt in Leuven. Ingevulde formulieren kunnen daar ook ingeleverd worden tot zondag 15 januari 2023.
Je kan het formulier ook hier downloaden.
De ideale uitstap voor jong en oud tijdens de kerstvakantie waarmee een unieke prijs te winnen valt!

K-dolls expo Leuven

Featured

K-dolls veroveren tijdens de eindejaarsperiode het centrum van Leuven

Vanaf begin december fleuren 26 grote kleurrijke K-dolls sculpturen de Bondgenotenlaan op, terwijl een 100-tal kleinere exemplaren in de etalages van de zelfstandige handelaars in het centrum van Leuven terug te vinden zijn.
Zowel de grote (220cm groot) als de kleinere (40cm groot) beelden werden uniek beschilderd door verschillende kunstenaars en zijn online te koop via deze link.
We zijn zeer blij dat we deze rondreizende tentoonstelling eindelijk in Leuven kunnen verwelkomen!
Met dit project zamelen we geld in voor projecten ter bestrijding van kinderkansarmoede in Leuven en willen we tijdens de eindejaarsperiode het probleem van kinderkansarmoede – dat ook in onze stad bestaat – onder de aandacht brengen.
Binnenkort lanceren we nog enkele acties rond deze expo.
Stay tuned!

Het Lego project (UZ Gasthuisberg)

Featured

Samen met de afdeling van Durbuy steunen we het Lego-project. Speciaal hiervoor werden legoblokjes ontworpen waarmee het proton toestel kan nagebootst worden. Hierdoor kunnen we kinderen vertrouwd maken met de hightech wereld van PARTICLE Proton Therapy. De kinderen ontvangen eveneens de goede oude Kiwanispop waarbij de arts op het popje toont welke ingrepen gaan plaats vinden.

Sportpret Leuven

Deze organisatie organiseert sport- en spelactiviteiten voor kinderen tussen 3 tot 12 jaar die opgroeien in een maatschappelijke kwetsbare situatie. Tijdens de Paasvakantie organiseren ze 10 sportpretdagen voor telkens 20 kinderen. Kiwanis Leuven nam de volledige kostprijs ten laste voor deze 10 dagen. De sportpretdagen worden georganiseerd in samenwerking met De Kettekeet, het OCMW Leuven en de dienst Diversiteit en Gelijke Kansen Stad Leuven.

Sportpret kamp Pasen 2021

Enkele foto’s van de sportpretdagen op het woonwagenterrein, de kinderen hebben er genoten van sport en spel.