Kiwanis ?

Kiwanis internationaal

Kiwanis is een internationaal erkende serviceclub met als doel kinderen van de gehele wereld te dienen. Kiwanis is daarnaast een uitstekend organisatie om nieuwe vrienden te maken. Haar filosofie is gebaseerd op een aantal kernwaarden die de basis van onze beweging vormen. Dit onderscheidt ons van alle andere verenigingen! Deze kernwaarden werden 100 jaar geleden geschreven en zijn nu in de wereld waarin we leven, actueler dan ooit.

De 6 kernwaarden van Kiwanis

  • Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.
  • Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de « Gulden regel » in alle menselijke relaties. “Behandel een ander zoals jezelf door hem behandeld wil worden”
  • Het bevorderen en toepassen van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven.
  • Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij.
  • Het vinden, langs de Kiwanis clubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving.
  • Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich meebrengen.

Kiwanis Leuven

Onze vrije tijd is dikwijls beperkt. We willen die dan ook besteden aan ontspannende zaken, iets leuks en terzelfdertijd ook iets zinvols!

De vriendschap onder elkaar is de reden om 14-daags samen te komen. Binnen de Club zijn er zoveel interesses en achtergronden aanwezig waardoor er een aangename kruisbestuiving ontstaat.
Kiwanis Club Leuven is een mannenclub die de partners echter niet vergeet. Een diner, een cultureel uitstapje, een clubreis,… zorgen er voor dat de partners betrokken worden bij het clubleven. Het clubleven wordt dan ook een familiaal gebeuren.

Alle leden scharen zich achter het idee om iets zinvols te doen rond ‘kinderen’. Het kind dat om welke reden ook minder kansen krijgt. Serving the children is ons leidmotief.

​Wil je onze acties steunen of wil je deel uitmaken van onze Club, contacteer ons gerust. Je bent van harte welkom!