Clubwerking

Werking

​Kiwanis Club Leuven vergadert elke 2de en 4de woensdag van de maand in de Faculty Club te Leuven.  In juli en augustus zijn er geen vergaderingen.
De regelmatige bijeenkomsten creëren duurzame vriendschapsbanden tussen de leden.
Tijdens deze vergaderingen wordt beslist over de te ondernemen acties, de middelen om ze te realiseren en de financiering ervan.
De Club is een open en gezellige plaats van ontmoeting, waar Kiwaniërs elkaar graag weerzien.
Ieder lid krijgt zo de kans om een zin aan zijn leven te geven door voldoening te hebben aan het verbeteren van het lot van de medemens.

Bestuur

Voorzitter: Toon Tweepenninckx

Past-voorzitter: Karim Smets

Voorzitter-elect: Toon Tweepenninckx

Secretaris: Rik De Boodt

Penningmeester: Philippe Vandeput

Directors: Guy Lemaître – Cedrick Tilma – Geert De Maegd

Onze leden

 • Cedrick Tilma
 • Dirk De Roo
 • Frans Vrancken
 • Geert De Maegd
 • Guy Lemaître
 • Johan Eckelmans
 • Karim Smets
 • Nicolas De Lille
 • Philippe Vandeput
 • Rik De Boodt
 • Toon Tweepenninckx

Senior Leden

 • Benoit Bollen