Clubwerking

Werking

​Kiwanis Club Leuven vergadert elke 2de en 4de woensdag van de maand in de Faculty Club te Leuven. In juli en augustus zijn er geen vergaderingen.
De regelmatige bijeenkomsten creëren duurzame vriendschapsbanden tussen de leden.
Tijdens deze vergaderingen wordt beslist over de te ondernemen acties, de middelen om ze te realiseren en de financiering ervan.
De Club is een open en gezellige plaats van ontmoeting, waar Kiwaniërs elkaar graag weerzien.
Ieder lid krijgt zo de kans om een zin aan zijn leven te geven door voldoening te hebben aan het verbeteren van het lot van de medemens.

Bestuur

Voorzitter: Karim Smets

Past-voorzitter: Karim Smets

Voorzitter-elect: Frans Vrancken

Secretaris: Guy Lemaître

Penningmeester: Toon Tweepenninckx

Directors: Filip Verlee – Geert De Maegd en Philippe Vandeput

Onze leden

 • Benoit Bollen
 • Cedrick Tilma
 • Dirk De Roo
 • Filip Verlee
 • Frans Vrancken
 • Geert De Maegd
 • Guy Lemaître
 • Johan Eckelmans
 • Karim Smets
 • Nico Tuytten
 • Nicolas De Lille
 • Philippe Vandeput
 • Rik De Boodt
 • Toon Tweepenninckx

Senior Leden

 • Benoit Bollen