Clubwerking

Werking

​Kiwanis Club Leuven vergadert elke 2de en 4de woensdagavond van de maand.  In juli en augustus zijn er geen vergaderingen.
De regelmatige bijeenkomsten creëren duurzame vriendschapsbanden tussen de leden.
Tijdens deze vergaderingen wordt beslist over de te ondernemen acties, de middelen om ze te realiseren en de financiering ervan.
De Club is een open en gezellige plaats van ontmoeting, waar Kiwaniërs elkaar graag weerzien.
Ieder lid krijgt zo de kans om een zin aan zijn leven te geven door voldoening te hebben aan het verbeteren van het lot van de medemens.

Bestuur

  • Voorzitter: Cedrick Tilma
  • Secretaris: Jef Hermans
  • Penningmeester: Toon Tweepenninckx