Clubwerking

Werking

​Kiwanis Club Leuven vergadert elke 2de en 4de woensdag van de maand in de Faculty Club te Leuven. In juli en augustus zijn er geen vergaderingen.
De regelmatige bijeenkomsten creëren duurzame vriendschapsbanden tussen de leden.
Tijdens deze vergaderingen wordt beslist over de te ondernemen acties, de middelen om ze te realiseren en de financiering ervan.
De Club is een open en gezellige plaats van ontmoeting, waar Kiwaniërs elkaar graag weerzien.
Ieder lid krijgt zo de kans om een zin aan zijn leven te geven door voldoening te hebben aan het verbeteren van het lot van de medemens.

Bestuur

Voorzitter: Karim Smets

Past-voorzitter: Nicolas De Lille

Voorzitter-elect: Karim Smets

Secretaris: Guy Lemaître

Penningmeester: Toon Tweepenninckx

Directors: Philippe Vandeput – Dirk De Roo en Filip Verlee

Onze leden

Benoit Bollen
Cedrick Tilma
Dirk De Roo
Filip Verlee
Frans Vrancken
Freddy Distelmans
Geert De Maegd
Guy Lemaître
Johan Eckelmans
Karim Smets
Nico Tuytten
Nicolas De Lille
Paul Devos
Philippe Vandeput
Rik De Boodt
Toon Tweepenninckx